Programista jest jednym z zawodów stworzonych do pracy zdalnej

Dzięki dzisiejszym możliwościom technicznym praca zarobkowa możliwa jest również w domu i nie chodzi o chałupnictwo w postaci składania długopisów czy adresowanie kopert. Praca zdalna zwana także telepracą pozwala na wykonywanie bardziej ambitnych zadań zgodnie z zainteresowaniami pracownika.

Praca zdalna odbywa się przy użyciu nowoczesnych narzędzi komunikacji: internetu, komunikatorów, kamery internetowej. W niektórych sytuacjach przydaje się również faks albo skaner i telefon (chociaż połączenia głosowe na numery komórkowe, jak i stacjonarne można również wykonywać przy użyciu komputera i technologii VoIP).

Praca zdalna może spełniać oczekiwania zawodowe dziennikarzy, programistów, tłumaczy, wykładowców, księgowych, administratorów sieci, przedstawicieli handlowych (lub specjalistów ds. reklamy), marketingowców, PR-owców. Oczywiście nie muszą oni przyjąć tej oferty pracy.

Praca zdalna przynosi również korzyści pracodawcy, który nie musi wyposażać stanowiska, kupować mebli, komputera, telefonu. Zazwyczaj praca zdalna odbywa się w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie, które są tańsze dla pracodawcy ze względu na brak konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

Takie umowy pod pewnymi względami są korzystne również dla wykonujących pracę zdalnie (zalicza się do nich wcześniej wspomniany programista). W przypadku umowy o dzieło zastosowanie ma niższa stawka podatkowa i wyższe koszty uzyskania przychodu niż przy umowie o pracę.